Na Logaško, Cerkniško in Starotrško

Selšček. Rojstni kraj Maksima Gasparija. Foto Alenka Veber.

V Študijskem krožku (ŠK) smo odkrivali del prapokrajine – Notranjska, posebno pozornost smo posvetili območju, ki sega od Logatca na vzhodu do meje s Hrvaško. V posameznih sklopih bomo odkrivali slovstveno in kulturnozgodovinsko dediščino Logatca z okolico, Planino z okolico, iz Logatca se bomo usmerili proti Lazam, Uncu in Rakeku. Sledil je literarni sprehod na Cerkniško z okolico in po Loški dolini do meje s Hrvaško. V navedenih krajih smo spoznali zgodovinski kot prostorski pomen, ki sega v davna tisočletja, vse do rodov, kot so bili Japodi in Kelti z njihovo kulturo. V rimski dobi pa je po tej pokrajini vodila znamenita pot iz Emone (današnje Ljubljane) v Akvilejo (Oglej) v Furlaniji. Dotaknili smo se tudi geografskih značilnosti, saj se na tem območju skrivata alpski in dinarski svet. Na kulturno-zgodovinskih odkrivanjih smo posebno pozornost namenili tudi slovstvenemu vidiku območja in spoznali lokalne osebnosti, ki so zaznamovale to območje.

Loška dolina. Dežela navdiha. Foto Alenka Veber.

Križna gora. Romarska gora, ki je navdihnila Fortunata Berganta. Foto Alenka Veber.

Župnijska cerkev sv. Jurija v Starem trgu pri Ložu. V cerkvi je oltar, delo arhitekta Vurnika. Foto Alenka Veber.

Pogled na Loško dolino in gradič Koča vas (žal propada). Dežela, ki je navdihnila Otona Župančiča. Foto Alenka Veber.

Pudob, rojstni kraj akademske slikarke Stanislave S. Pudobske. Foto Alenka Veber.

Toplar na Dolenjem Jezeru. Navdih akademskemu slikarju Lojzetu Perku. Foto Alenka Veber.

Dežela ostrnic. Starotrško. Foto Alenka Veber.

Po kraju Miroslava Vilharja. Foto Alenka Veber.

Med Planinskim poljem in Logaškim. Jakovica. Foto Alenka Veber.

Planinsko. Miroslav Vilhar. Foto Alenka Veber.