Ljubljanica – od izvira do izliva

Ob reki Unici. Planinsko polje. Foto Alenka Veber. Arhiv Zavod Rihtarjeva domačija.

Udeleženci Študijskega krožka Ljubljanica – od izvira do izliva bodo spoznali Ljubljanico – skrivnostno reko, ki izvira v bližini Snežnika. Študijski krožek bo potekal na terenu vse ob zapletenem površinsko-podzemnem toku. Tenčico skrivnosti bomo spoznali v Babnem Polju, kjer izvira Trbuhovica; na Loškem poljem pri izviru Loški Obrh; na Cerkniškem polju (izvir Stržen); v dolini Rakovega Škocjana (izvir Rak); v Pivški kotlini (izvir Pivka); na Planinskem polju (Unica) in končno Ljubljanico v Močilniku pri Vrhniki.

Izvirov reke Ljubljanice in njihovo prepletenost na dveh pokrajinah – Primorske in Notranjske –  ljudje ne poznajo, kot se tudi ne zavedajo pomena kraškega podzemlja, ki predstavlja rezervoar pitne vode. Izviri kraške reke so neoznačeni, ob njih pa se nizajo bogate kulturne in naravne znamenitosti, kar 88. Nekatere izmed njih bomo tudi spoznali.