V Študijskem krožku (ŠK)  Kmečka beseda prek razposajenih pesmi za najmlajše in že malo starejše ter najstarejše spoznavamo kmečke poklice, ki se danes utapljajo v pozabi in skorajda v preziru. Nekdanje kmečke obrti bomo povezali tudi z ljudsko pesmijo na Slovenskem. Tako bomo med drugim spoznali avbo, kot del slovenske narodne noše in medse povabili izdelovalko gorenjske avbe. Nekaj več pozornosti bomo namenili lončarjem, piskrovezom in suhorobarjem iz Ribnice ter obiskali njihov muzej, kjer je posebna zbirka namenjena prav rokodelskim obrtim, ki je v Ribnici vzniknila že davnega leta 1492. Poleg »suhe robe« oziroma lesenih izdelkov bomo spoznali še lončarstvo, predilstvo, tkalstvo in suknarstvo, slamnikarstvo, pletarstvo idr.

Rešeto. Le kaj smo že izpustili? Foto Alenka Veber.

Lončarstvo. Foto Alenka Veber.

Pletarstvo. Foto Alenka Veber.

Kotlarstvo. Foto Alenka Veber

Sodarstvo. Foto Alenka Veber.

Citre. Glasbilo podeželja. Foto Alenka Veber.

Šopki iz travniškega cvetja. Foto Alenka Veber.