Praznovanja na Slovenskem. Foto Alenka Veber. Arhiv Zavod Rihtarjeva domačija.

S Študijskim krožkom Praznovanje na Slovenskem smo spoznavali praznovanja tako v preteklosti kot danes prek vseh dvanajstih koledarskih mesecih. S pomočjo literature in virov smo odkrivali stara poimenovanja mesecev, državne in cerkvene praznike (proste in delovne dni). Posebno pozornost smo posvetili tudi praznikom, ki smo jih dobili po letu 1991: kot npr. dan reformacije, dan vrnitve Primorske k matični domovini, dan Rudolfa Maistra. Sokrajanom, ki jesen življenja preživljajo v centrih starejših, smo pisali ročno izdelano voščilnico ob njihovem osebnem prazniku. Ob Materinskem dnevu pa smo s citrarko mag. Damjano Praprotnik obiskali Center starejših v Cerknici.

Epidemija covida-19 je v zadnjih dveh letih ohromila vsa področja praznovanja: osebno, družinsko, lokalno, občinsko, regijsko in državno. Zato smo skušali s ŠK obuditi del naših praznovanj.

Med prebivalci občine Loška dolina, kjer je sedež našega zavoda, je indeks staranja višji od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenija.

Pomemben del naših praznovanj predstavlja cvetje: sveže, posušeno. Z njim izražamo naklonjenost, ljubezen, prijateljstvo, pripadnost. Foto Alenka Veber. Arhiv Zavod Rihtarjeva domačija.