Skupina za samopomoč svojcev oseb, obolelih za demenco in destigmatizacijo staranja.

Vir: https://www.pexels.com/search/oldpeople/

Babno Polje, 15. november 2022

Pridružite se Skupini za samopomoč svojcev oseb, obolelih za demenco in destigmatizacijo staranja.

Zavod Rihtarjeva domačija bo v januarju 2023 v občini Loška dolina skušal oblikovati skupino svojcev oseb, obolelih za demenco in destigmatizacijo staranja. V skupino se lahko vključijo tudi prebivalci iz drugih občin. Skupina bo delovala na območju občine Loška dolina, vanjo pa se lahko vključijo tudi vsi, ki bi se z demeno radi podrobneje seznanili.

Delovanje skupine bo financiral Zavod Rihtarjeva domačija in je za udeležence brezplačna. Informativne prijave sprejemamo na gsm 041 260 985 ali po e-pošti [email protected]

Skupino bosta vodili

Marjeta Kraševec, srednja medicinska sestra, z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami v domu za starejše, predvsem s stanovalci, ki so zboleli za demenco. Marjeta je več let v Cerknici vodila skupino za samopomoč svojcem, obolelih za demenco.

V letu 2022 je stopila na samostojno podjetniško pot ter dnevno obiskuje starejše občane in občanke v Loški dolini. S svojim znanjem, izkušnjami in človeškim pristopom se trudi, da bi starejši ob pravilni osebni negi, družabništvu in razumevanju svojcev jesen življenja dostojno preživeli v domačem okolju.

S svojo odločitvijo za samostojno podjetniško pot je Marjeta v občini Loška dolina zapolnila vrzel pomanjkanja usposobljenega kadra pri pomoči starejšim.

Alenka Veber, univ. dipl. soc. del., je od junija 2018 pa do oktobra 2022 živela s svojo mamo, ki je zbolela za Alzheimerjevo-vaskularno demenco. Od leta 2019 je sedež zavoda tudi Demenci prijazna točka.

Alenka dnevno piše dnevniške utrinke o življenju z demenco, ki jih objavlja na socialnih omrežjih, svoja razmišljanja objavlja tudi v glasilu Spominčica ter se redno udeležuje izobraževanj o demenci.

V februarju 2022 je uspešno zaključila 40-urni program »Sprejemati in živeti z demenco v družini«, ki ga je organiziralo Središče Rotunda, primorski družbeni center, Koper ter si tako pridobila številne kompetence, ki jih bo skupaj z Marjeto prenesla na domače okolje.

V skupini se bomo naučili:

– prepoznati dobre strani sprejemanja demence in s podajanjem lastnih izkušenj zmanjševati lastno stisko,

– sprejemati vsakodnevne odločitve pri ravnanjih, potrebah, željah in aktivnostih svojca z demenco,

– prilagoditi komunikacijo nepredvidenim situacijam in se s tem izogniti nepotrebnemu stresu,

– znanje o demenci prenesti na ožje in širše socialno okolje,

– z okolico vzpostaviti stik brez občutka manjvrednosti ali sramu zaradi bolezni in sobivanja z bolnikom,

– bivalni prostor osebe z demenco primerno opremiti, označiti in zavarovati, ter organizirati bivanje osebam z demenco, da lahko dlje časa samostojno živijo v domačem okolju,

– aktivno zapolniti prosti čas osebam z demenco, jim omogočiti več zabave in sprostitve in s tem omejiti hitro napredovanje bolezni,

– izbirati primerne gibalne vaje ter oceniti dobre rutine osebe z demenco,

– pripraviti osebo z demenco na odhod v dom starejših in se obrniti na pomoč in podporo,

– razviti sposobnosti za skupinsko delo, spretnosti vodenja, čut soodgovornosti za skupne cilje, za spoštovanje pravil in zadovoljevanje osebnih potreb ob upoštevanju potreb drugih,

– razvijati sposobnost izražanja in razumevanja pojmov in misli ter spodbujati medkulturni dialog.

Zavod Rihtarjeva domačija

Alenka Veber, univ. dipl. soc. del.