Utrinek s študijskega krožka Notranjski razgledi. Pogled z Dolenjih Poljan na Notranjski Snežnik (1796 m). Foto Alenka Veber. Arhiv Zavod Rihtarjeva domačija

V Študijskem krožku Notranjski razgledi smo združili skrb za zdravje, ekologijo, dotaknili pa smo se tudi vpliva podnebnih sprememb na najbolj znana notranjska mrazišča: Babno polje, Nova vas in Retje. Povzpeli smo se na nekatere najbolj znane notranjske razglednike in ob razgledih skušali potegniti vzporednico med nekoč in danes. To, kar smo opazili, smo skrbno beležili in fotografirali ter skušali pripraviti primerjavo med nekoč in danes: kaj so videli naši starši, stari starši in kaj vidimo mi. Med cilje, ki smo jih obiskali, smo uvrstili Loški grad, Križno goro, Racno goro,  Sveto Trojico in Špičko. Med učenjem v naravnem okolju, smo bili pozorni tudi na divja odlagališča.

Svoja dognanja in spoznanja bomo tudi v prihodnje širili med našimi bližnjimi, sosedi in v širšem lokalnem okolju: s pripovedjo, z organiziranjem skupnih sprehodov do razglednih točk.

Študijski krožku v delu Primorsko-Notranjske regije – Notranjska (občina Loška dolina in Bloke) ter v sosednji občini Loški Potok – so edina možnost vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega sodelovanja, še posebej v letošnjem letu, ko je delovanje dveh medgeneracijskih centrov (občina Loška dolina in Bloke) zaradi pomanjkanja sredstev ogroženo. Hkrati so prebivalci omenjenih občin zaradi oddaljenosti in slabih avtobusnih povezav prikrajšani za druženja in vključevanja v druge izobraževalne procese izven domače regije.

Med prebivalci občine Loška dolina, kjer je sedež našega zavoda, je indeks staranja višji od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenija.

Iz Dolenjih Poljan na razgledno točko Race nad Loško dolino. Foto Alenka Veber.
Arhiv Zavod Rihtarjeva domačija.