Ljubljanica – od izvira do izliva

Kranjci. Razgledna točka nad Prezidom in nad izvirom Trbuhovica. Foto Alenka Veber. Arhiv Zavod Rihtarjeva domačija.

Študijski krožek Ljubljanica – od izvira do izliva poteka pod mentorstvom Alenke Veber. V ŠK pa so vključeni člani iz Ljudske univerze Postojna.

Da smo prišli do prvega izvira reke sedmerih imen, smo prestopili mednarodni mejni prehod Babno Polje – Prezid. Foto Alenka Veber. Arhiv Zavod Rihtarjeva domačija.

Udeleženci študijskega krožka (ŠK) Ljubljanica – od izvira do izliva bodo spoznali Ljubljanico – skrivnostno reko, ki izvira v bližini Snežnika. ŠK poteka na terenu vse ob zapletenem površinsko-podzemnem toku. Tenčico skrivnosti bomo spoznali v Babnem Polju, kjer izvira Trbuhovica; na Loškem poljem pri izviru Loški Obrh; na Cerkniškem polju (izvir Stržen); v dolini Rakovega Škocjana (izvir Rak); v Pivški kotlini (izvir Pivka); na Planinskem polju (Unica) in končno Ljubljanico v Močilniku pri Vrhniki.

Izvirov reke Ljubljanice in njihovo prepletenost na dveh pokrajinah – Primorske in Notranjske –  ljudje ne poznajo, kot se tudi ne zavedajo pomena kraškega podzemlja, ki predstavlja rezervoar pitne vode. Izviri kraške reke so neoznačeni, ob njih pa se nizajo bogate kulturne in naravne znamenitosti, kar 88. Nekatere izmed njih bomo tudi spoznali.

Prvi izvir reke Ljubljanice: Trbuhovica. Foto Alenka Veber. Arhiv Zavod Rihtarjeva domačija.