Cerkev sv. Marjete v Šmarati

Vas Šmarata je ime dobila po cerkvi sv. Marjete. Foto Alenka Veber

Ljubiteljem pohodništva in umetnostne zgodovine priporočam obisk cerkve sv. Marjete v Šmarati. Na pot se lahko podamo iz kraja Nadleska, ki se ravno tako ponaša s pomembnim sakralnim spomenikom, cerkvijo sv. Jedrti. A tokrat jo raje mahnimo mimo Nadleškega polja.

V nadlesku sledimo markacijam evropske pešpoti E6, ki nas bodo po slabi uri hoje varno pripeljale do cerkve sv. Marjete v Šmarati.

V cerkvi bomo prepoznali kraško stavbarsko tradicijo. Foto Alenka Veber

Za ogled cerkve sv. Marjete se je predhodno potrebno najaviti pri župniku župnije Stari trg pri Ložu ali turistični vodnici.

Pohod traja okrog 2 uri in pol. Za turistično vodenje pokličite turistično vodnico Alenko Veber.

Mimo Obrha. Foto Alenka Veber

Nadleško polje s spominskim obeležjem na dogodke med drugo svetovno vojno. Foto Alenka Veber

Po delu E-6. Foto Alenka Veber

Velik zlat oltar sv. Marjete. Foto Alenka Veber

Foto Alenka Veber