Dediščina Notranjskega podolja

Pri izviru Skadulce. Študijski krožek Dediščina Notranjskega podolja. Foto Alenka Veber

S študijskim krožkom (ŠK) Dediščina notranjskega podolja smo spoznavali Notranjsko podolje, ki ga sestavljajo Cerkniško polje oziroma Cerkniško jezero, Planinsko polje s Planinsko jamo, Pivka s Postojnsko jamo, Babno polje, Loško polje, Rakovška in Unška uvala ter Logaško polje. Vsa naša srečanja smo izvedli na prostem. S pomočjo zgodovinskih virov smo spoznali, kako so nekdaj živeli naši predniki in kako je na njihov razvoj vplival kraški relief s svojimi slepimi dolinami, vrtačami, jamami in brezni.

Babno Polje – najvišje ležeče kraško polje v Notranjskem podolju. Foto Alenka Veber

Z razgledne točke nad starim delom kraja se razprostre pogled na kraško (Babno polje). Foto Alenka Veber

Po Planinskem polju. Foto Alenka Veber.

Ruševine dvorca Haasberg. Foto Alenka Veber.

Reka Unica na Planinskem polju. Foto Alenka Veber.

V grajski štali na Planinskem polju. Foto Alenka Veber.

Nad Loškim poljem. Križna gora. Foto Alenka Veber.

Križna gora. Foto Alenka Veber.

Pod Malim naravnim mostom v Rakovem Škocjanu. Foto Alenka Veber.

Pred Zelškimi jamami. Foto Alenka Veber.