Alenka Veber je v letu 2017 na Andragoškem centru Slovenije uspešno zaključila izobraževanje za mentorico študijskih krožkov. V zadnjih štirih letih je kot mentorica vodila številne študijske krožke: v Škofji Loki, Horjulu, Notranjih Goricah, Babnem Polju, Cerknici in v Loškem Potoku.

“Študijski krožek je brezplačna splošnoizobraževalna oblika skupinskega prostovoljnega učenja odraslih, ki poteka nehierarhično in se zaključi s skupnim dogodkom.

Študijske krožke sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

“Odnosi v krožku so enakopravni, sproščeni in prijateljski. Delo je ustvarjalno, sodelovalno in načrtovano. Pričneta in ženeta ga potreba in zanimanje posameznika, ki se po svojih močeh in volji dejavno vključuje v učenje in delo krožka.”

“Izvirna načela študijskih krožkov, ki jih koordinira Andragoški center Slovenije, dajejo obilne rezultate. Med njimi smo posebej pozorni na odličen odziv odraslih in tretjinski delež ranljivih skupin prebivalstva.”

“Študijski krožki potekajo pod okriljem organizacij, ki so registrirane za izobraževanje in razpolagajo s posebej za izvedbo krožkov usposobljenimi mentorji.”

Člani študijskega krožka Dediščina Notranjskega podolja na Cerkniškem jezeru. Foto Alenka Veber

V šolskem letu 2020/2021 Alenka vodi osem študijskih krožkov. V študijske krožke so v šolskem letu 2020/2021 vključeni prebivalci občin Loška dolina, Cerknica, Bloke in Loški Potok.

V nadaljevanju s kratkim opisom predstavljamo vsak študijski krožek posebej, dodali pa smo tudi nekaj fotografij iz našega bogatega fotoarhiva.

Fotoutrinki z naših študijskih krožkov

Cerkniško jezero, torek 20. julij 2021. Foto Alenka Veber
Mimo Rešeta. Cerkniško jezero. Foto Alenka Veber
Ribolov na Cerkniškem jezeru. Foto Alenka Veber.