Tudi voda ima zobe

Območje Primorsko-notranjske regije, kjer smo izvajaia Študijski krožek Tudi voda ima zobe, sestavljajo kraška polja v nizu Notranjskega podolja, ki ga bomo tudi dodobra spoznali. Od najnižje ležečega polja – Planinsko polje, do najvišje ležečega – Babnega polja. Pod skrivnostnim…

Praznovanja na Slovenskem

S Študijskim krožkom Praznovanje na Slovenskem smo spoznavali praznovanja tako v preteklosti kot danes prek vseh dvanajstih koledarskih mesecih. S pomočjo literature in virov smo odkrivali stara poimenovanja mesecev, državne in cerkvene praznike (proste in delovne dni). Posebno pozornost smo…

Notranjski razgledi

V Študijskem krožku Notranjski razgledi smo združili skrb za zdravje, ekologijo, dotaknili pa smo se tudi vpliva podnebnih sprememb na najbolj znana notranjska mrazišča: Babno polje, Nova vas in Retje. Povzpeli smo se na nekatere najbolj znane notranjske razglednike in…